אלה פלג מקריאה מתוך “איך הפך דוד אריה לג’וק “, “הרפתקאות דוד אריה בערבות רומניה”

avatar