מפגשי סופר בבי"ס עין גנים, פ"ת, ב-29.5.15

מפגשי סופר בבי"ס עין גנים, פ"ת, ב-29.5.15