הרצאה בנושא עידוד קריאה, ספריית גדרה, ב-12.5.15

הרצאה בנושא עידוד קריאה, ספריית גדרה, ב-12.5.15