מפגש סופר בכפר הנוער נוה מיכאל, ב-10.5.15

מפגש סופר בכפר הנוער נוה מיכאל, ב-10.5.15