האם אתם זוכרים מי כתב את הספר? ומה סופר בספר?

 

בואו לכתוב

avatar
עומר יום טוב
עומר יום טוב

את הספר כתבו ראשי הכפרים של רועי הצאן: קירח ופיסח שראו אותך נופל מהעץ וחשבו שאתה מלאך ולכן הם חשבו שתוכל להגשים להם משאלות ובצירוף מקרים המשאלות שלהם התגשמו. במגיל דודריה כתבו ראשי הכפרים את כל החוקים ומה שקרה מאז שנפלת אבלבגלל פרט קטן ושולי שני הכפרים יצאו למלחמה שהעירה אותך מהשינה שלך ואז כשאמרת שמגילת דודריה לא נכונה הם כמעט הרגו אותך ואז מגרנה עצרה אותך.

בית ספר
ראשונים, בת ים
כיתה
ו-2
אלדר
אלדר

אולי כי לא ידעו שככה קוראים לך,
וגם לא אמרת להם איך קוראים לך!

בית ספר
דרכי יהודה, מודיעין
כיתה
ג3
אלדר
אלדר

בגלל שנפלת מהעץ חשבו שנפלת מהשמים וחשבו שאתה מלאך ולכן כתבו את מגילת "דודריה" ובמגילה היה כתוב שבכל שנייה יש 4 מעיות ובכל דקה 4 שניות ובכל שעה 4 דקות
ובכל יום 4 שעות ובכל שבוע 4 ימים…

בית ספר
דרכי יהודה, מודיעין
כיתה
ג3
wpDiscuz