שיר ששמעתי באחת מהרפתקאותי.

מי שר את השיר? מה עוד אתם יודעים על השיר הזה?

יהונתן קידר
יהונתן קידר

את השיר שרו גמדים והמילים הם: דיגידיג דיגידיג דיגידג דג דג גד הדג היה מאוד מודאג דג דג דיגידיג דיגידיג דיגידג דג דג דיגדוג דיגדג, הוא הדגדג ולא דאג

ניקול
ניקול

שמאתה את קולות השירה כאשר ניבלאתה על די המיפלצת והגמדים שרו אותו!

בית ספר
יח"ד, אשדוד
כיתה
ג 2
בן זליג
בן זליג

הגמדים שפגשת בבטן היצור שרו את השיר. זה נתן לך את הרעיון לדגדג את היצור בכדי לצאת מבטנו.

בית ספר
א ד גורדון, תל אביב
כיתה
א
עופרי אדרי
עופרי אדרי

הגמדים בבטן של המפלצת שרו את השיר

בית ספר
קדימה, קרית ביאליק
כיתה
ג-1 אלון
אמה וינוז
אמה וינוז

הגמדים שפגשת בבטןצ היצור שח את שירזה נתן לך את הרעיון לדגדג
את היצור בכדילצאת מבטנו

בית ספר
ניר, קרית אונו
כיתה
ב3