ג'וקית, תיקנית.

מה אתם עוד יודעים על ג'וקורוני? באיזה אופן היא קשורה אלי?

אליאור אדר שושנה קרינדי
אליאור אדר שושנה קרינדי

הוא אוהב לאכול מקרוני

בית ספר
עין הים
כיתה
ג 1
ישוב
שדרות ההגנה
מוראל מקייטן
מוראל מקייטן

גוקית שאוהבת לאכול מקרוני

בית ספר
נורדאו
כיתה
ג2
ישוב
נתניה