ג'וק, תיקן.

מה אתם עוד יודעים על ג׳וקרמבה? באיזה אופן הוא קשור אלי?

אליאור אדר שושנה קרינדי
אליאור אדר שושנה קרינדי

הוא אוהב לרקוד סמבה

בית ספר
עין הים
כיתה
ג 1
ישוב
שדרות ההגנה