ג'וק, תיקן.

מה אתם עוד יודעים על ג'וקטן? באיזה אופן הוא קשור אלי?

אליאור אדר שושנה קרינדי
אליאור אדר שושנה קרינדי

הוא קטן

בית ספר
עין הים
אליאור אדר שושנה קרינדי
אליאור אדר שושנה קרינדי

הוא גנן

בית ספר
עין הים
כיתה
ג 1
ישוב
שדרות ההגנה