ג'וק, תיקן.

מה אתם עוד יודעים על ג'ונקל? באיזה אופן הוא קשור אלי?

אליאור אדר שושנה קרינדי
אליאור אדר שושנה קרינדי

הוא פרעי כמו חיה בג'ונגל

בית ספר
עין הים
כיתה
ג 1
ישוב
שדרות ההגנה