מפגשי סופר בגני יער, לוד ב-14.1.15

מפגשי סופר בגני יער, לוד ב-14.1.15