מפגש סופר בבי"ס השיטה, רחובות ב-1.12.14

מפגש סופר בבי"ס השיטה, רחובות ב-1.12.14