מפגש סופר בבית ספר שקד, רעננה ב-23.11.14

מפגש סופר בבית ספר שקד, רעננה  ב-23.11.