מפגשי סופר בבי"ס רמת החיל, ת"א, ב-1.6.15

מפגשי סופר בבי"ס רמת החיל, ת"א, ב-1.6.15