מפגשי סופר בבי"ס ברנר, כפר סבא, ב-8.6.15

מפגשי סופר בבי"ס ברנר, כפר סבא, ב-8.6.15