מפגשי סופר בבי"ס בבלי, תל אביב, ב-4.6.15

מפגשי סופר בבי"ס בבלי, תל אביב, ב-4.6.15