מפגשי סופר בבי"ס יד המורה, ירושלים, ב-26.5.15

מפגשי סופר בבי"ס יד המורה, ירושלים, ב-26.5.15