הרצאה בנושא עידוד קריאה למכללת קיי, ספריית באר שבע, ב-4.5.15

הרצאה בנושא עידוד קריאה למכללת קיי, ספריית באר שבע, ב-4.5.15