מפגשי סופר בבית ספר רמת החי"ל, תל אביב ב-27.5.14.

מפגשי סופר בבית ספר רמת החי"ל, תל אביב ב-27.5.14.