מפגשי סופר בבי"ס ניר, קריית אונו, ב-11.2.15.

מפגשי סופר בבי"ס ניר, קריית אונו, ב-11.2.15.