מפגשי סופר בשערי תקווה ב-1.5.15.

מפגשי סופר בשערי תקווה ב-1.5.15.