מפגשי סופר במבואות חרמון ב-18.1.15

מפגשי סופר במבואות חרמון ב-18.1.15