מפגש סופר בבי"ס ראשונים, ראשל"צ ב-1.12.14.

מפגש סופר בבי"ס ראשונים, ראשל"צ ב-1.12.14.