מפגשי סופר בבי"ס יצחק שדה ב-19.1.15

מפגשי סופר בבי"ס יצחק שדה ב-19.1.15