מפגשי סופר בפראג, פיסק, פילזן, ברונו, ואולומוץ', צ'כיה ב-12-15.12.14

מפגשי סופר בפראג, פיסק, פילזן, ברונו, ואולומוץ', צ'כיה ב-12-15.12.14