מפגשי סופר בספריית קריית מלאכי ב-10.12.14

מפגשי סופר בספריית קריית מלאכי ב-10.12.14