מפגש סופר בבי"ס אלימלך כנר, פ"ת, ב-7.12.14

מפגש סופר בבי"ס אלימלך כנר, פ"ת, ב-7.12.14