1.12.15 - מפגש מבוגרים עם ינץ לוי בסדנאות הבית, תל אביב.

1.12.15 - מפגש מבוגרים עם ינץ לוי בסדנאות הבית, תל אביב.