מפגש סופר בבי"ס גורדון, הרצליה, ב-26.6.15

מפגש סופר בבי"ס גורדון, הרצליה, ב-26.6.15