מפגשי סופר בבי"ס נתן יונתן, פתח תקווה, ב-19.6.15

מפגשי סופר בבי"ס נתן יונתן, פתח צקווה, ב-19.6.15