מפגשי סופר בבי"ס נופי ים, תל אביב, ב-15.6.15

מפגשי סופר בבי"ס נופי ים, תל אביב, ב-15.6.15