מפגש סופר בספריית חוף השרון ב-8.6.15

מפגש סופר בספריית חוף השרון ב-8.6.15