מפגש סופר בספריית בנימינה, ב-3.6.15

מפגש סופר בספריית בנימינה, ב-3.6.15