מפגשי סופר בבי"ס רימון, שערי תקווה, ב-1.5.15

מפגשי סופר בבי"ס רימון, שערי תקווה, ב-1.5.15