מפגשי סופר בבי"ס אחי תקוע, תקוע, ב-30.4.15

מפגשי סופר בבי"ס אחי תקוע, תקוע, ב-30.4.15