מפגשי סופר בבי"ס נתן יונתן, פ"ת, ב-19.6.15.

מפגשי סופר בבי"ס נתן יונתן, פ"ת, ב-19.6.15.