רומי ארקיסקיש קוראת מתוך "הרפתקאות דוד אריה במדבר השוויצרי"