יוסי

ג'וק, תיקן.

מה אתם עוד יודעים על יוסי? באיזה אופן הוא קשור אלי?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
אופק, כיתה ד׳ :
בפרק שהדוד אריה הפך לג׳וק. יוסי הוא הבן הג׳וק של הדוד אריה. והוא קרוי על שם אבא של אשתו הג׳וקית.
דוד אריה: נכון!!