השמלה הכחולה

שמלה של פוג'ה.

מה אתם עוד יודעים על השמלה הכחולה? מה היא הזכירה לי?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
נועם, כיתה ב2, בי"ס תפוז, פרדסיה :
השגת לילדה העניה את השמלה הכחולה תמורת היהלום הכחול שמצאת במערה
דוד אריה: נכון מאוד! כיף להיזכר בהרפתקה הזאת :)