הפכיהו

מלך. שמו המלא הוא המלך הפכיהו הלפני אחרון.

על איזו ממלכה הוא מולך? מה אתם עוד יודעים על הפכיהו?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
אהד וילנאי, כיתה ב1, בי"ס הלל, רמת גן :
הפכיהו זה המלך שהלך על הידיים ולא על הרגליים.
דוד אריה: נכון מאוד! איזו הרפתקה נהדרת זו הייתה! :)