הקוטב המערבי

חבל ארץ.

מה אתם עוד יודעים על הקוטב המערבי?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
מעיין, כיתה ה2, בי"ס גני יער, לוד :
אתה הפכת לחצי איש וחצי אישה .
זה היה באמת ?
דוד אריה: כמובן!! :)
Nativ Safra :
חיים שם הקיקלופים וקופי-הענק
דוד אריה: נכון!