הבור האחד עשר

בור בהר החורים.

מה אתם עוד יודעים על הבור האחד עשר? מה מצאתי בו?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
דניאל, כיתה ג׳2, בי"ס ברנדיס, הרצליה :
בבור האחד עשר מצאת אוצר גדול ומופלא
דוד אריה: נכון. מה היה האוצר? ואיפה הבור?
אלדר, כיתה ג3, בי"ס דרכי יהודה, מודיעין :
כי עבד לך הזיכרון!
דוד אריה: נכון!
אורי אגם, חיפה :
בבור האחד עשר בהר החורים מצאת את האוצר הגדול שנתת לילדה הענייה שלימדה אותך לעשות דברים חוץ מלצעוק "בה!!"
דוד אריה: נכון. ולמה היא היתה צריכה ללמד אותי?