המטפחת של תנלי

מטפחת משובצת של המפלצת תנלי.

מה אתם עוד יודעים על המטפחת?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
טוהר יקר, כיתה ב-3, בי"ס אמירים, חלון :
המטפחת היתה משובצת ושל תנלי,תנלי היתה מפלצת,אתה סיפרתה לתנלי סיפורים כדי שלא תכין ממחה שניצל ואמרה:"אתה חמוד אתה מספר סיפורים משעשעים חבל להכין ממחה שניצל"
תנלי שחררה אותך לחופשי ולמזכרת נתנה לך את המטפחת.
אתה הבתה את המטפחת לינון וצפריר והמטפחת כסתה את כל השולחן של המרפסת
מאת:טוהר יקר!
דוד אריה: אתה צודק! מה עוד אתה יודע על תנלי?