הג'ונגל הסיבירי

חבל ארץ. יצאתי להרפתקאות בג'ונגל הסיבירי.

מה אתם עוד יודעים על הג'ונגל הסיבירי? מה קרה לי שם?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
איתן אלסטר, כיתה גן חובה, בי"ס גן שקד, רעננה :
בצחקקוב אתה צחקת מדברים מצחיקים ושם בוכים שמצחיק וצוחקים שעצוב. ואתה בכית שראש הכפר סיפר על עורביקו וכל שאר הכפר צחקו. לכן כעסו עלייך והעמידו אותך למשפט.
דוד אריה: נכון מאוד!!!
עמית רוזנפלד, כיתה ב, בי"ס דמוקרטי :
בעיר צחקקוב רדפו אחריך וכמעט הענישו אותך בגלל שטיפסת על עץ ובכית על העץ
דוד אריה: נכון, זה קרה בג'ונגל הסיבירי. את זוכרת למה רדפו אחרי בצחקקוב?
עמית רוזנפלד, כיתה ב :
בעיר ציחקקןב רדפו אחריך טיפסת על עץ וכימעט
הענישו אותך!!
דוד אריה: נכון. זה קרה לי בג'ונגל הסיבירי. האם את זוכרת למה בכלל רדפו אחרי בצחקקוב?