הדלת

מבעד לדלת נמצאה התרופה המופלאה.

מה אתם עוד יודעים על הדלת?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
אלדר, כיתה ג3, בי"ס דרכי יהודה, מודיעין :
הדלת המעצבנת שלא נתנה לך לעבור עד
שתגיד לה "בבקשה"!
דוד אריה: נכון. איפה זה קרה? ולמה בכלל רציתי לפתוח אותה?