הדובדבן

דובדבן שמתנוסס בראש הר הקצפת בארץ השוקולד.

מה אתם עוד יודעים על הדובדבן?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
איריס, כיתה ג3, בי"ס דוד ילין, חיפה :
הוא האל הקדוש של עם השוקולד
דוד אריה: נכון! ואיפה הוא נמצא?
אלדר, כיתה ג3, בי"ס דרכי יהודה, מודיעין :
אתה רצית לאכול אותו!
דוד אריה: נכון!