ג'קורוני

ג'וקית, תיקנית.

מה אתם עוד יודעים על ג'וקורוני? באיזה אופן היא קשורה אלי?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
מוראל מקייטן, כיתה ג2, בי"ס נורדאו, נתניה :
גוקית שאוהבת לאכול מקרוני
דוד אריה: נכון :)