ג''וקולובסקי

ג'וק, תיקן.

מה אתם עוד יודעים על ג'וקולובסקי? באיזה אופן הוא קשור אלי?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
רונן, כיתה ג2, בי"ס צאלים, אילת :
הוא היה הבן שלחה קשאיתה גוק הוא אים מישקפים
דוד אריה: נכון! :)
מוראל מקייטן, כיתה ג2, בי"ס נורדאו, נתניה :
גוק שאוהב לקרוא ספרים
דוד אריה: נכון :)
איתי :
אני ממשיך את מה שאמרתי קודם.זה היה בערבות רומניה.
דוד אריה: נכון.