ברגים

מי נוהגים לאכול ברגים?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
מיכאל, כיתה ב2, בי"ס משה שרת, תל אביב :
דוד אריה יש לי שאלה זה אמיתי
דוד אריה: האם אתה מתכוון לשאול אם ההרפתקאות שלי אמיתיות? התשובה היא: כן, הן אמיתיות כמו ארבע השערות על ראשי!
אלדר, כיתה ג3, בי"ס דרכי יהודה :
זה הקינוח של הציפורים הענקיות!
דוד אריה: נכון!
איתי :
הגוזלים של ציפור האממא.
דוד אריה: זה קשור אליהם! נכון!