הצבא האדום

צבא שנלחם בצבא הכחול.

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
אלדר, כיתה ג3, בי"ס דרכי יהודה, מודיעין :
בילדם לא יכולת להתעורר!
דוד אריה: נכון. למה? איך הם העירו אותי? איפה זה קרה?